Reklam: Güçlü ve Zayıf Yönleri

Günümüzde siyasi ve sosyal fikirlerden kamu ve gönüllü hizmetlere kadar her şeyin reklamı yapılabilmektedir. Ancak dünya düzeyinde bakıldığında en çok reklam harcamasını Unilever, Nestle, Coca Cola, McDonalds, Nike, Philip Morris, Procter and Gamble gibi küresel işletmelerin şirket ve marka reklamları oluşturmaktadır. Dünyada en fazla reklam harcaması yapan 5 şirket reklama, 20 milyar dolardan fazla harcama yapmaktadır. Hatırlanacağı gibi reklam; işletmeler, kar amaçlı olmayan kuruluşlar ve kişiler tarafından belirli bir kitleyi bilgilendirmek ve ikna etmek amacıyla gerçekleştirilen parası ödenmiş ve kişisel olmayan bir iletişim biçimidir ve reklamın kaynağı bir şekilde reklam mesajında yer alır. Reklamın ne olduğunu ve ne olmadığını tanımlamadaki zorluk, reklamın sık sık diğer tutundurma karması elemanlarıyla karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.

Şüphesiz ki iletişim ve pazarlama uzmanları, reklamın gücünün ve sınırlamalarının farkında olmalıdırlar. Belirli durumlarda reklamın çok etkili olduğunu ya da bazı ürün çeşitlerinde daha etkili olabileceğini görüyoruz. Bazen de çok yoğun reklam harcamalarına karşın tüketici ürüne ilgi göstermeyebilir, bazen de reklam olmadan da bir ürünü alabilir. Diğer pazarlama kararları ürünün ya da kurumun reklam başarısını etkileyebilir. Ürünün fiyatı ya da kolay ulaşılabilirliği gibi. Dolayısıyla reklamın etkisi tüketiciden tüketiciye değişebilir.

Reklamın gücü, geniş bir kitlesel izleyiciye ulaşarak ürün için geniş tabanlı bir talep uyandırabilmesidir. Tüketicilerin markanın farkına varmasını sağlar, uzun vadeli marka imajı ve konumu yaratır ve marka bilgisini artırır. Hiç satın almasak da reklamlar sayesinde nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrendiğimiz markaları düşünün. Reklam ayrıca tüketicinin olumlu bir deneyime sahip olduğu bir ürün ya da markayı hatırlatıcı etki yaratır. Sürekli tekrarlanan reklam mesajları ürünün/markanın hatırlanabilirliğini sağlayan önemli bir faktördür.

Reklamın başarabilecekleri yanı sıra sınırlamaları olduğunun da bilincinde olmalıyız. Tüketiciler genellikle reklamı davet edilmeden içeri giren bir misafir olarak algılarlar. Reklam yayınlanan gazete ve dergi sayfalarını çevirerek, kanal değiştirerek, radyo ve televizyonun sesini keserek, reklam esnasında diğer konularla ilgilenerek reklamdan kaçınmaya çalışırlar. Birçok medyada yer alan çok sayıda rakip reklam tüketicilerin reklamlardan şikâyet etmesine neden olmaktadır. Özellikle tüketicilerin sevdikleri programları kesen reklamlar, tüketicide olumsuz duygular yaratabilmektedir. Reklamla ilgili diğer bir problem de güçlü yönlerinin tam tersidir. Reklam çok geniş bir kitleye ulaşmaktadır; ancak bu kitlenin pek çoğu reklamı yapılan ürünü kullanmayabilir.

 

Hakkında MAĞAZACILIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK OFİSİ

http://www.magazacilikyonetimi.com/

Yorumlar kapatıldı.

    planlarınızı kısa sürede uygulamak için
     

    planlarınızı kısa sürede uygulamak için

    MAĞAZACILIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK OFİSİ
  • e-posta ile abone ol